Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Pwyllgor Craffu Partneriaethau, 3Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 1
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 1
Y Cynghorydd Rhys Thomas 1
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 3
Y Cynghorydd Joan Butterfield 3
Y Cynghorydd Bobby Feeley 3
Y Cynghorydd Raj Metri 0
Y Cynghorydd Elfed Williams 3
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 1
Y Cynghorydd Elen Heaton 1
Y Cynghorydd Kelly Clewett 3
Y Cynghorydd Jason McLellan 1
Y Cynghorydd Pauline Edwards 3
Y Cynghorydd Terry Mendies 3
Y Cynghorydd Brian Jones 1
Y Cynghorydd Arwel Roberts 2
Y Cynghorydd Peter Scott 1