Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Pwyllgor Craffu Partneriaethau, 1Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joan Butterfield 1
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 0
Y Cynghorydd Kelly Clewett 1
Y Cynghorydd Pauline Edwards 1
Y Cynghorydd Bobby Feeley 1
Y Cynghorydd Elen Heaton 1
Y Cynghorydd Martyn Hogg 1
Y Cynghorydd Terry Mendies 1
Y Cynghorydd Raj Metri 1
Y Cynghorydd Peter Scott 1
Y Cynghorydd Rhys Thomas 1
Y Cynghorydd Elfed Williams 1
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 1