Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG), 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ann Davies 2
Y Cynghorydd Gill German 2
Y Cynghorydd Delyth Jones 2
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 2
Y Cynghorydd Huw Williams 1
Y Cynghorydd Merfyn Parry 1
Y Cynghorydd Cheryl Williams 2
Y Cynghorydd Emrys Wynne 2