Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG), 1Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ann Davies 1
Y Cynghorydd Jon Harland 1
Y Cynghorydd Gill German 1
Y Cynghorydd Delyth Jones 1
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 1
Y Cynghorydd Huw Williams 0
Y Cynghorydd Merfyn Parry 0
Y Cynghorydd Cheryl Williams 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 1