Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG), 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 1
Y Cynghorydd Ann Davies 0
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 0
Y Cynghorydd Rachel Flynn 1
Y Cynghorydd Tony Flynn 1
Y Cynghorydd Gill German 0
Y Cynghorydd Merfyn Parry 0
Y Cynghorydd Cheryl Williams 1
Y Cynghorydd Huw Williams 0
Y Cynghorydd Emrys Wynne 1