Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Pwyllgor Cynllunio, 6Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 5
Y Cynghorydd Hugh Evans 1
Y Cynghorydd Brian Blakeley 1
Y Cynghorydd Bobby Feeley 1
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 6
Y Cynghorydd Raj Metri 3
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards 6
Y Cynghorydd Elfed Williams 3
Y Cynghorydd Jon Harland 4
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 6
Y Cynghorydd Julie Matthews 5
Y Cynghorydd Gareth Sandilands 5
Y Cynghorydd Diane King 1
Y Cynghorydd James Elson 6
Y Cynghorydd Chris Evans 0
Y Cynghorydd Pauline Edwards 1
Y Cynghorydd Delyth Jones 6
Y Cynghorydd Terry Mendies 6
Y Cynghorydd Win Mullen-James 5
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 5
Y Cynghorydd Mark John Young 6
Y Cynghorydd Merfyn Parry 5
Y Cynghorydd Cheryl Williams 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 2
Y Cynghorydd Peter Scott 5
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 1
Y Cynghorydd Alan James 5
Y Cynghorydd Pete Prendergast 4