Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Is-Bwyllgor Trwyddedu, 1Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bobby Feeley 1
Y Cynghorydd Delyth Jones 1
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 1