Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 4Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 1
Y Cynghorydd Bobby Feeley 2
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 2
Y Cynghorydd Elen Heaton 1
Y Cynghorydd Carol Holliday 2
Y Cynghorydd Justine Evans 2
Y Cynghorydd James Elson 0
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 2
Y Cynghorydd Arwel Roberts 2
Y Cynghorydd Mark John Young 3