Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 4Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 4
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 3
Y Cynghorydd Bobby Feeley 2
Y Cynghorydd Tony Flynn 4
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 1
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 3
Y Cynghorydd Martyn Holland 3
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 2
Y Cynghorydd Barry Mellor 4
Y Cynghorydd Rhys Thomas 4
Y Cynghorydd Joe Welch 1