Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 3Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 3
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 2
Y Cynghorydd Hugh Evans 1
Y Cynghorydd Justine Evans 1
Y Cynghorydd Bobby Feeley 2
Y Cynghorydd Tony Flynn 2
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 1
Y Cynghorydd Martyn Holland 2
Y Cynghorydd Carol Holliday 1
Y Cynghorydd Brian Jones 1
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 1
Y Cynghorydd Barry Mellor 2
Y Cynghorydd Merfyn Parry 0
Y Cynghorydd Rhys Thomas 2
Y Cynghorydd Tony Thomas 1
Y Cynghorydd Elfed Williams 0