Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Pete Prendergast

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Pete Prendergast
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:7
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   86%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   14%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Pete Prendergast
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
05/07/2022 Cyngor Sir ,05/07/2022 A ddisgwylid
19/07/2022 Cyngor Sir ,19/07/2022 Yn bresennol
11/10/2022 Cyngor Sir ,11/10/2022 Yn bresennol
15/06/2022 Pwyllgor Cynllunio ,15/06/2022 Yn bresennol
13/07/2022 Pwyllgor Cynllunio ,13/07/2022 Yn bresennol
07/09/2022 Pwyllgor Cynllunio ,07/09/2022 Yn bresennol
05/10/2022 Pwyllgor Cynllunio ,05/10/2022 Cafwyd Ymddiheuriad
09/11/2022 Pwyllgor Cynllunio ,09/11/2022 Yn bresennol