Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Tony Flynn

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Tony Flynn
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:10
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   70%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   33% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   30%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Tony Flynn
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
13/04/2021 Cyngor Sir ,13/04/2021 Yn bresennol
18/05/2021 Cyngor Sir ,18/05/2021 Yn bresennol
06/07/2021 Cyngor Sir ,06/07/2021 Yn bresennol
22/07/2021 Cyngor Sir ,22/07/2021 Absennol
07/09/2021 Cyngor Sir ,07/09/2021 Yn bresennol
24/06/2021 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,24/06/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
13/07/2021 Pwyllgor Llywio'r Gymraeg ,13/07/2021 Absennol
28/04/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,28/04/2021 Yn bresennol
09/06/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,09/06/2021 Yn bresennol
28/07/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,28/07/2021 Yn bresennol