Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Tony Flynn

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Tony Flynn
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   75%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   50% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   25%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Tony Flynn
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
15/10/2019 Cyngor Sir ,15/10/2019 Yn bresennol
19/11/2019 Cyngor Sir ,19/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
28/01/2020 Cyngor Sir ,28/01/2020 Yn bresennol
25/02/2020 Cyngor Sir ,25/02/2020 Yn bresennol
16/10/2019 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,16/10/2019 Yn bresennol
05/02/2020 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,05/02/2020 A ddisgwylid
12/11/2019 Pwyllgor Llywio'r Gymraeg ,12/11/2019 Absennol
20/11/2019 Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ac Archwilio ,20/11/2019 Yn bresennol
22/01/2020 Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ac Archwilio ,22/01/2020 Yn bresennol

 

 
Yn ôl i'r brig