Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Tony Flynn

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Tony Flynn
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:7
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   86%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   14%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Tony Flynn
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
25/01/2022 Cyngor Sir ,25/01/2022 Yn bresennol
22/02/2022 Cyngor Sir ,22/02/2022 Yn bresennol
14/03/2022 Cyngor Sir ,14/03/2022 Absennol
01/02/2022 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,01/02/2022 Yn bresennol
14/03/2022 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,14/03/2022 Yn bresennol
26/01/2022 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,26/01/2022 Yn bresennol
16/03/2022 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,16/03/2022 Yn bresennol