Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Tony Flynn

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Tony Flynn
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   62%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   40% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   38%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Tony Flynn
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
23/02/2021 Cyngor Sir ,23/02/2021 Yn bresennol
15/03/2021 Cyngor Sir ,15/03/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
13/04/2021 Cyngor Sir ,13/04/2021 Yn bresennol
18/05/2021 Cyngor Sir ,18/05/2021 Yn bresennol
06/07/2021 Cyngor Sir ,06/07/2021 Yn bresennol
22/07/2021 Cyngor Sir ,22/07/2021 Absennol
24/06/2021 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,24/06/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
16/03/2021 Pwyllgor Llywio'r Gymraeg ,16/03/2021 Absennol
13/07/2021 Pwyllgor Llywio'r Gymraeg ,13/07/2021 Absennol
17/03/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,17/03/2021 Yn bresennol
28/04/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,28/04/2021 Yn bresennol
09/06/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,09/06/2021 Yn bresennol
28/07/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,28/07/2021 Yn bresennol