Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Joe Welch

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Joe Welch
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   69%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   50% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   31%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Joe Welch
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
06/07/2021 Cyngor Sir ,06/07/2021 Yn bresennol
22/07/2021 Cyngor Sir ,22/07/2021 Yn bresennol
07/09/2021 Cyngor Sir ,07/09/2021 Yn bresennol
12/10/2021 Cyngor Sir ,12/10/2021 Yn bresennol
28/07/2021 Gweithgor Newid Hinsawdd ac Argyfwng Ecolegol ,28/07/2021 A ddisgwylid
16/11/2021 Gweithgor Newid Hinsawdd ac Argyfwng Ecolegol ,16/11/2021 A ddisgwylid
16/06/2021 Pwyllgor Cynllunio ,16/06/2021 Yn bresennol
14/07/2021 Pwyllgor Cynllunio ,14/07/2021 Yn bresennol
08/09/2021 Pwyllgor Cynllunio ,08/09/2021 Yn bresennol
06/10/2021 Pwyllgor Cynllunio ,06/10/2021 Yn bresennol
10/11/2021 Pwyllgor Cynllunio ,10/11/2021 Yn bresennol
05/11/2021 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,05/11/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
13/07/2021 Pwyllgor Llywio'r Gymraeg ,13/07/2021 Absennol
09/11/2021 Pwyllgor Llywio'r Gymraeg ,09/11/2021 Absennol
28/07/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,28/07/2021 Cafwyd Ymddiheuriad