Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Joe Welch

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Joe Welch
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 4   50%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   50% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   50%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Joe Welch
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
25/01/2022, 10:00 Cyngor Sir ,25/01/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
22/02/2022, 10:00 Cyngor Sir ,22/02/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
14/03/2022, 14:00 Cyngor Sir ,14/03/2022, 14:00 Absennol
01/02/2022, 14:00 Gweithgor Newid Hinsawdd ac Argyfwng Ecolegol ,01/02/2022, 14:00 A ddisgwylid
09/02/2022, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,09/02/2022, 09:30 Yn bresennol
09/03/2022, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,09/03/2022, 09:30 Yn bresennol
20/04/2022, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,20/04/2022, 09:30 Yn bresennol
28/01/2022, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,28/01/2022, 10:00 Yn bresennol
08/03/2022, 10:00 Pwyllgor Llywio'r Gymraeg ,08/03/2022, 10:00 Absennol