Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Bob Murray

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Bob Murray
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   55%
Cafwyd Ymddiheuriad:5   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   45%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Bob Murray
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
15/10/2019 Cyngor Sir ,15/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
19/11/2019 Cyngor Sir ,19/11/2019 Yn bresennol
28/01/2020 Cyngor Sir ,28/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
25/02/2020 Cyngor Sir ,25/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
28/11/2019 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,28/11/2019 Yn bresennol
30/01/2020 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,30/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
13/11/2019 Pwyllgor Cynllunio ,13/11/2019 Yn bresennol
11/12/2019 Pwyllgor Cynllunio ,11/12/2019 Yn bresennol
15/01/2020 Pwyllgor Cynllunio ,15/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
12/02/2020 Pwyllgor Cynllunio ,12/02/2020 Yn bresennol
11/03/2020 Pwyllgor Cynllunio ,11/03/2020 Yn bresennol

 

 
Yn ôl i'r brig