Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Peter Scott

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Peter Scott
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:19
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 18   95%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   5%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Peter Scott
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
06/07/2021, 10:00 Cyngor Sir ,06/07/2021, 10:00 Yn bresennol
22/07/2021, 10:00 Cyngor Sir ,22/07/2021, 10:00 Yn bresennol
07/09/2021, 10:00 Cyngor Sir ,07/09/2021, 10:00 Yn bresennol
12/10/2021, 10:00 Cyngor Sir ,12/10/2021, 10:00 Yn bresennol
01/07/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,01/07/2021, 10:00 Yn bresennol
26/07/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,26/07/2021, 10:00 Yn bresennol
09/09/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,09/09/2021, 10:00 Yn bresennol
21/10/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,21/10/2021, 10:00 Yn bresennol
10/06/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,10/06/2021, 10:00 Yn bresennol
15/07/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,15/07/2021, 10:00 Yn bresennol
14/10/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,14/10/2021, 10:00 Yn bresennol
25/11/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,25/11/2021, 10:00 Yn bresennol
16/06/2021, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,16/06/2021, 09:30 Yn bresennol
14/07/2021, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,14/07/2021, 09:30 Yn bresennol
08/09/2021, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,08/09/2021, 13:30 Yn bresennol
06/10/2021, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,06/10/2021, 09:30 Yn bresennol
10/11/2021, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,10/11/2021, 09:30 Yn bresennol
23/06/2021, 09:30 Pwyllgor Trwyddedu ,23/06/2021, 09:30 Cafwyd Ymddiheuriad
15/09/2021, 09:30 Pwyllgor Trwyddedu ,15/09/2021, 09:30 Yn bresennol