Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Emrys Wynne

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Emrys Wynne
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 14   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Mynychwyd:2

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Emrys Wynne
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
15/03/2022 Cabinet ,15/03/2022 Mynychwyd
12/04/2022 Cabinet ,12/04/2022 Yn bresennol
07/06/2022 Cabinet ,07/06/2022 Yn bresennol
28/06/2022 Cabinet ,28/06/2022 Yn bresennol
26/07/2022 Cabinet ,26/07/2022 Yn bresennol
22/02/2022 Cyngor Sir ,22/02/2022 Yn bresennol
14/03/2022 Cyngor Sir ,14/03/2022 Yn bresennol
24/05/2022 Cyngor Sir ,24/05/2022 Yn bresennol
05/07/2022 Cyngor Sir ,05/07/2022 Yn bresennol
19/07/2022 Cyngor Sir ,19/07/2022 Yn bresennol
14/03/2022 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,14/03/2022 Yn bresennol
30/06/2022 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,30/06/2022 Mynychwyd
09/03/2022 Pwyllgor Cynllunio ,09/03/2022 Yn bresennol
20/04/2022 Pwyllgor Cynllunio ,20/04/2022 Yn bresennol
08/03/2022 Pwyllgor Llywio'r Gymraeg ,08/03/2022 Yn bresennol
08/07/2022 Pwyllgor Llywio'r Gymraeg ,08/07/2022 Yn bresennol