Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Anton Sampson

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Anton Sampson
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:7
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 5   71%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   29%
Mynychwyd:2

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Anton Sampson
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
07/09/2021 Cyngor Sir ,07/09/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
12/10/2021 Cyngor Sir ,12/10/2021 Yn bresennol
07/12/2021 Cyngor Sir ,07/12/2021 Yn bresennol
25/01/2022 Cyngor Sir ,25/01/2022 Yn bresennol
09/09/2021 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,09/09/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
21/10/2021 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,21/10/2021 Mynychwyd
09/12/2021 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,09/12/2021 Mynychwyd
20/01/2022 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,20/01/2022 Yn bresennol
09/11/2021 Pwyllgor Llywio'r Gymraeg ,09/11/2021 Yn bresennol