Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Merfyn Parry

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Merfyn Parry
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:6
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Merfyn Parry
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
25/02/2020 Cyngor Sir ,25/02/2020 Yn bresennol
Private meeting, 24/02/2020 A ddisgwylid
12/03/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,12/03/2020 Yn bresennol
11/03/2020 Pwyllgor Cynllunio ,11/03/2020 Yn bresennol
17/06/2020 Pwyllgor Cynllunio ,17/06/2020 Yn bresennol
15/07/2020 Pwyllgor Cynllunio ,15/07/2020 Yn bresennol
04/03/2020 Pwyllgor Trwyddedu ,04/03/2020 Yn bresennol

 

 
Yn ôl i'r brig