Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Martyn Holland

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Martyn Holland
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   73%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   27%
Mynychwyd:4

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Martyn Holland
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
17/12/2019 Cabinet ,17/12/2019 Mynychwyd
18/02/2020 Cabinet ,18/02/2020 Mynychwyd
15/10/2019 Cyngor Sir ,15/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
19/11/2019 Cyngor Sir ,19/11/2019 Yn bresennol
28/01/2020 Cyngor Sir ,28/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
25/02/2020 Cyngor Sir ,25/02/2020 Yn bresennol
Private meeting, 14/11/2019 Yn bresennol
Private meeting, 31/01/2020 Yn bresennol
Private meeting, 24/02/2020 Yn bresennol
12/03/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,12/03/2020 Mynychwyd
28/11/2019 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,28/11/2019 Yn bresennol
30/01/2020 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,30/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
11/03/2020 Pwyllgor Cynllunio ,11/03/2020 Mynychwyd
20/11/2019 Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ac Archwilio ,20/11/2019 Yn bresennol
22/01/2020 Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ac Archwilio ,22/01/2020 Yn bresennol

 

 
Yn ôl i'r brig