Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 5   62%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   38%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
25/01/2022, 10:00 Cyngor Sir ,25/01/2022, 10:00 Yn bresennol
22/02/2022, 10:00 Cyngor Sir ,22/02/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
14/03/2022, 14:00 Cyngor Sir ,14/03/2022, 14:00 Yn bresennol
24/05/2022, 10:00 Cyngor Sir ,24/05/2022, 10:00 Yn bresennol
05/07/2022, 10:00 Cyngor Sir ,05/07/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
27/01/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,27/01/2022, 10:00 Yn bresennol
17/03/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,17/03/2022, 10:00 Yn bresennol
09/06/2022, 11:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,09/06/2022, 11:00 Cafwyd Ymddiheuriad