Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Paul Penlington

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Paul Penlington
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 4   50%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   75% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   50%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Paul Penlington
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
02/07/2019 Cyngor Sir ,02/07/2019 Yn bresennol
10/09/2019 Cyngor Sir ,10/09/2019 Yn bresennol
15/10/2019 Cyngor Sir ,15/10/2019 Yn bresennol
19/11/2019 Cyngor Sir ,19/11/2019 Absennol
Private meeting, 17/07/2019 Yn bresennol
Private meeting, 10/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
Private meeting, 14/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
13/09/2019 Pwyllgor Safonau ,13/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad

 

 
Yn ôl i'r brig