Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Mark John Young

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Mark John Young
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 16   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Mynychwyd:2

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Mark John Young
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
24/11/2020 Cabinet ,24/11/2020 Yn bresennol
15/12/2020 Cabinet ,15/12/2020 Yn bresennol
19/01/2021 Cabinet ,19/01/2021 Yn bresennol
16/02/2021 Cabinet ,16/02/2021 Yn bresennol
23/03/2021 Cabinet ,23/03/2021 Yn bresennol
27/04/2021 Cabinet ,27/04/2021 Yn bresennol
08/12/2020 Cyngor Sir ,08/12/2020 Yn bresennol
26/01/2021 Cyngor Sir ,26/01/2021 Yn bresennol
23/02/2021 Cyngor Sir ,23/02/2021 Yn bresennol
15/03/2021 Cyngor Sir ,15/03/2021 Yn bresennol
13/04/2021 Cyngor Sir ,13/04/2021 Yn bresennol
10/12/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,10/12/2020 Mynychwyd
11/03/2021 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,11/03/2021 Mynychwyd
16/12/2020 Pwyllgor Cynllunio ,16/12/2020 Yn bresennol
13/01/2021 Pwyllgor Cynllunio ,13/01/2021 Yn bresennol
10/02/2021 Pwyllgor Cynllunio ,10/02/2021 Yn bresennol
10/03/2021 Pwyllgor Cynllunio ,10/03/2021 Yn bresennol
14/04/2021 Pwyllgor Cynllunio ,14/04/2021 Yn bresennol
12/05/2021 Pwyllgor Cynllunio ,12/05/2021 A ddisgwylid