Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Mark John Young

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Mark John Young
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:10
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   90%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   10%
Mynychwyd:1

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Mark John Young
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
11/10/2022, 10:00 Cyngor Sir ,11/10/2022, 10:00 Yn bresennol
06/12/2022, 10:00 Cyngor Sir ,06/12/2022, 10:00 Yn bresennol
19/01/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,19/01/2023, 10:00 Mynychwyd
07/09/2022, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,07/09/2022, 09:30 Yn bresennol
05/10/2022, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,05/10/2022, 09:30 Yn bresennol
09/11/2022, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,09/11/2022, 09:30 Yn bresennol
14/12/2022, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,14/12/2022, 09:30 Yn bresennol
11/01/2023, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,11/01/2023, 09:30 Yn bresennol
04/10/2022, 09:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,04/10/2022, 09:30 Yn bresennol
23/11/2022, 09:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,23/11/2022, 09:30 Cafwyd Ymddiheuriad
25/01/2023, 09:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,25/01/2023, 09:30 Yn bresennol