Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Huw Williams

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Huw Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   88%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   12%
Mynychwyd:4

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Huw Williams
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
24/09/2019 Cabinet ,24/09/2019 A ddisgwylid
22/10/2019 Cabinet ,22/10/2019 Mynychwyd
19/11/2019 Cabinet ,19/11/2019 Mynychwyd
02/07/2019 Cyngor Sir ,02/07/2019 Yn bresennol
10/09/2019 Cyngor Sir ,10/09/2019 Yn bresennol
15/10/2019 Cyngor Sir ,15/10/2019 Yn bresennol
19/11/2019 Cyngor Sir ,19/11/2019 Absennol
04/07/2019 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,04/07/2019 Yn bresennol
05/09/2019 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,05/09/2019 Yn bresennol
24/10/2019 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,24/10/2019 Yn bresennol
04/09/2019 Pwyllgor Cynllunio ,04/09/2019 Mynychwyd
13/11/2019 Pwyllgor Cynllunio ,13/11/2019 Mynychwyd
04/12/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,04/12/2019 Yn bresennol

 

 
Yn ôl i'r brig