Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Arwel Roberts

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Arwel Roberts
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   88%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   12%
Mynychwyd:4

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Arwel Roberts
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
23/11/2021 Cabinet ,23/11/2021 Mynychwyd
14/12/2021 Cabinet ,14/12/2021 Mynychwyd
18/01/2022 Cabinet ,18/01/2022 Mynychwyd
07/09/2021 Cyngor Sir ,07/09/2021 Yn bresennol
12/10/2021 Cyngor Sir ,12/10/2021 Yn bresennol
07/12/2021 Cyngor Sir ,07/12/2021 Yn bresennol
16/11/2021 Gweithgor Newid Hinsawdd ac Argyfwng Ecolegol ,16/11/2021 A ddisgwylid
20/01/2022 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,20/01/2022 Mynychwyd
14/10/2021 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,14/10/2021 Yn bresennol
25/11/2021 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,25/11/2021 Yn bresennol
09/11/2021 Pwyllgor Llywio'r Gymraeg ,09/11/2021 Yn bresennol
15/09/2021 Pwyllgor Trwyddedu ,15/09/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
08/12/2021 Pwyllgor Trwyddedu ,08/12/2021 Yn bresennol