Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Arwel Roberts

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Arwel Roberts
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   92%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   8%
Mynychwyd:3

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Arwel Roberts
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
16/02/2021 Cabinet ,16/02/2021 Mynychwyd
25/05/2021 Cabinet ,25/05/2021 Mynychwyd
11/06/2021 Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych ,11/06/2021 Yn bresennol
23/02/2021 Cyngor Sir ,23/02/2021 Yn bresennol
15/03/2021 Cyngor Sir ,15/03/2021 Yn bresennol
13/04/2021 Cyngor Sir ,13/04/2021 Yn bresennol
18/05/2021 Cyngor Sir ,18/05/2021 Yn bresennol
06/07/2021 Cyngor Sir ,06/07/2021 Yn bresennol
22/07/2021 Cyngor Sir ,22/07/2021 Yn bresennol
09/02/2021 Gweithgor Newid Hinsawdd ac Argyfwng Ecolegol ,09/02/2021 A ddisgwylid
09/03/2021 Gweithgor Newid Hinsawdd ac Argyfwng Ecolegol ,09/03/2021 A ddisgwylid
28/07/2021 Gweithgor Newid Hinsawdd ac Argyfwng Ecolegol ,28/07/2021 A ddisgwylid
18/03/2021 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,18/03/2021 Yn bresennol
10/06/2021 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,10/06/2021 Yn bresennol
15/07/2021 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,15/07/2021 Yn bresennol
16/03/2021 Pwyllgor Llywio'r Gymraeg ,16/03/2021 Yn bresennol
13/07/2021 Pwyllgor Llywio'r Gymraeg ,13/07/2021 A ddisgwylid
05/03/2021 Pwyllgor Safonau ,05/03/2021 Mynychwyd
23/06/2021 Pwyllgor Trwyddedu ,23/06/2021 Cafwyd Ymddiheuriad