Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Ellie Marie Chard
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 18   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Mynychwyd:2

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Ellie Marie Chard
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
21/11/2023, 10:00 Cabinet ,21/11/2023, 10:00 Mynychwyd
23/01/2024, 10:00 Cabinet ,23/01/2024, 10:00 Mynychwyd
14/11/2023, 10:00 Cyngor Sir ,14/11/2023, 10:00 Yn bresennol
30/01/2024, 10:00 Cyngor Sir ,30/01/2024, 10:00 Yn bresennol
27/02/2024, 10:00 Cyngor Sir ,27/02/2024, 10:00 A ddisgwylid
17/10/2023, 10:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,17/10/2023, 10:00 Yn bresennol
22/02/2024, 10:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,22/02/2024, 10:00 Yn bresennol
28/09/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,28/09/2023, 10:00 Yn bresennol
30/11/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,30/11/2023, 10:00 Yn bresennol
25/01/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,25/01/2024, 10:00 Yn bresennol
08/11/2023, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,08/11/2023, 09:30 Yn bresennol
13/12/2023, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,13/12/2023, 09:30 Yn bresennol
17/01/2024, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,17/01/2024, 09:30 Yn bresennol
21/02/2024, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,21/02/2024, 09:30 Yn bresennol
27/11/2023, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,27/11/2023, 10:00 Yn bresennol
15/11/2023, 10:00 Pwyllgor Llywio'r Gymraeg ,15/11/2023, 10:00 Yn bresennol
20/09/2023, 09:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,20/09/2023, 09:30 Yn bresennol
22/11/2023, 09:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,22/11/2023, 09:30 Yn bresennol
31/01/2024, 09:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,31/01/2024, 09:30 Yn bresennol
13/09/2023, 09:30 Pwyllgor Trwyddedu ,13/09/2023, 09:30 Yn bresennol
06/12/2023, 09:30 Pwyllgor Trwyddedu ,06/12/2023, 09:30 Yn bresennol