Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Ellie Marie Chard
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:22
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 19   86%
Present, as expected, virtual:3   14%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Mynychwyd:3

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Ellie Marie Chard
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
18/10/2022, 10:00 Cabinet ,18/10/2022, 10:00 Mynychwyd
22/11/2022, 10:00 Cabinet ,22/11/2022, 10:00 Mynychwyd
13/12/2022, 10:00 Cabinet ,13/12/2022, 10:00 Mynychwyd
11/10/2022, 10:00 Cyngor Sir ,11/10/2022, 10:00 Yn bresennol
06/12/2022, 10:00 Cyngor Sir ,06/12/2022, 10:00 Yn bresennol
31/01/2023, 10:00 Cyngor Sir ,31/01/2023, 10:00 Yn bresennol
28/02/2023, 10:00 Cyngor Sir ,28/02/2023, 10:00 Yn bresennol
19/10/2022, 10:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,19/10/2022, 10:00 Yn bresennol
08/02/2023, 10:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,08/02/2023, 10:00 Yn bresennol
24/11/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,24/11/2022, 10:00 Yn bresennol
26/01/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,26/01/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
16/03/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,16/03/2023, 10:00 Yn bresennol
05/10/2022, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,05/10/2022, 09:30 Yn bresennol
09/11/2022, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,09/11/2022, 09:30 Yn bresennol
14/12/2022, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,14/12/2022, 09:30 Yn bresennol
11/01/2023, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,11/01/2023, 09:30 Yn bresennol
15/02/2023, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,15/02/2023, 09:30 Present, as expected, virtual
22/03/2023, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,22/03/2023, 09:30 Yn bresennol
24/03/2023, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,24/03/2023, 10:00 Yn bresennol
08/11/2022, 10:00 Pwyllgor Llywio'r Gymraeg ,08/11/2022, 10:00 Yn bresennol
15/03/2023, 10:00 Pwyllgor Llywio'r Gymraeg ,15/03/2023, 10:00 Yn bresennol
04/10/2022, 09:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,04/10/2022, 09:30 Yn bresennol
23/11/2022, 09:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,23/11/2022, 09:30 Yn bresennol
25/01/2023, 09:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,25/01/2023, 09:30 Present, as expected, virtual
08/03/2023, 09:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,08/03/2023, 09:30 Yn bresennol