Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:9
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   67%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   33%
Mynychwyd:3

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
26/02/2019 Cabinet ,26/02/2019 Mynychwyd
26/03/2019 Cabinet ,26/03/2019 Mynychwyd
25/06/2019 Cabinet ,25/06/2019 Mynychwyd
28/03/2019 Cyngor Sir ,28/03/2019 Yn bresennol
14/05/2019 Cyngor Sir ,14/05/2019 Yn bresennol
30/05/2019 Cyngor Sir ,30/05/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
02/07/2019 Cyngor Sir ,02/07/2019 Yn bresennol
04/07/2019 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,04/07/2019 Yn bresennol
06/03/2019 Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ,06/03/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
10/04/2019 Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ,10/04/2019 Yn bresennol
05/06/2019 Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ,05/06/2019 Yn bresennol
10/07/2019 Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ,10/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad

 

 
Yn ôl i'r brig