Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:10
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 4   40%
Cafwyd Ymddiheuriad:4   67% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   60%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
23/02/2021 Cyngor Sir ,23/02/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
15/03/2021 Cyngor Sir ,15/03/2021 Yn bresennol
13/04/2021 Cyngor Sir ,13/04/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
18/05/2021 Cyngor Sir ,18/05/2021 Yn bresennol
06/07/2021 Cyngor Sir ,06/07/2021 Yn bresennol
22/07/2021 Cyngor Sir ,22/07/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
11/03/2021 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,11/03/2021 A ddisgwylid
13/05/2021 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,13/05/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
10/02/2021 Pwyllgor Cynllunio ,10/02/2021 Absennol
10/03/2021 Pwyllgor Cynllunio ,10/03/2021 Yn bresennol
14/04/2021 Pwyllgor Cynllunio ,14/04/2021 A ddisgwylid
12/05/2021 Pwyllgor Cynllunio ,12/05/2021 Absennol
17/03/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,17/03/2021 A ddisgwylid
28/04/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,28/04/2021 A ddisgwylid