Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Win Mullen-James

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Win Mullen-James
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 14   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Win Mullen-James
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
19/09/2023, 10:00 Cabinet ,19/09/2023, 10:00 Yn bresennol
24/10/2023, 10:00 Cabinet ,24/10/2023, 10:00 Yn bresennol
21/11/2023, 10:00 Cabinet ,21/11/2023, 10:00 Yn bresennol
19/12/2023, 10:00 Cabinet ,19/12/2023, 10:00 Yn bresennol
23/01/2024, 10:00 Cabinet ,23/01/2024, 10:00 Yn bresennol
20/02/2024, 10:00 Cabinet ,20/02/2024, 10:00 Yn bresennol
17/11/2023, 10:00 Cyd-bwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ,17/11/2023, 10:00 A ddisgwylid
14/11/2023, 10:00 Cyngor Sir ,14/11/2023, 10:00 Yn bresennol
30/01/2024, 10:00 Cyngor Sir ,30/01/2024, 10:00 Yn bresennol
27/02/2024, 10:00 Cyngor Sir ,27/02/2024, 10:00 A ddisgwylid
08/11/2023, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,08/11/2023, 09:30 Yn bresennol
13/12/2023, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,13/12/2023, 09:30 Yn bresennol
17/01/2024, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,17/01/2024, 09:30 Yn bresennol
21/02/2024, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,21/02/2024, 09:30 Yn bresennol
13/09/2023, 09:30 Pwyllgor Trwyddedu ,13/09/2023, 09:30 Yn bresennol
06/12/2023, 09:30 Pwyllgor Trwyddedu ,06/12/2023, 09:30 Yn bresennol