Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Terry Mendies

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Terry Mendies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   86%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   14%
Mynychwyd:2

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Terry Mendies
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
24/01/2023, 10:00 Cabinet ,24/01/2023, 10:00 Mynychwyd
28/03/2023, 10:00 Cabinet ,28/03/2023, 10:00 A ddisgwylid
21/10/2022, 10:00 Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych ,21/10/2022, 10:00 Absennol
11/10/2022, 10:00 Cyngor Sir ,11/10/2022, 10:00 Yn bresennol
06/12/2022, 10:00 Cyngor Sir ,06/12/2022, 10:00 Absennol
31/01/2023, 10:00 Cyngor Sir ,31/01/2023, 10:00 Yn bresennol
28/02/2023, 10:00 Cyngor Sir ,28/02/2023, 10:00 Yn bresennol
19/01/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,19/01/2023, 10:00 Mynychwyd
27/10/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Partneriaethau ,27/10/2022, 10:00 Yn bresennol
15/12/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Partneriaethau ,15/12/2022, 10:00 A ddisgwylid
09/02/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Partneriaethau ,09/02/2023, 10:00 A ddisgwylid
24/11/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,24/11/2022, 10:00 Yn bresennol
26/01/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,26/01/2023, 10:00 Yn bresennol
16/03/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,16/03/2023, 10:00 Yn bresennol
09/11/2022, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,09/11/2022, 09:30 Yn bresennol
14/12/2022, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,14/12/2022, 09:30 Yn bresennol
11/01/2023, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,11/01/2023, 09:30 Yn bresennol
15/02/2023, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,15/02/2023, 09:30 Yn bresennol
22/03/2023, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,22/03/2023, 09:30 Yn bresennol