Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Chris Evans

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Chris Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 2   18%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   33% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):9   82%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Chris Evans
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
11/10/2022, 10:00 Cyngor Sir ,11/10/2022, 10:00 Yn bresennol
06/12/2022, 10:00 Cyngor Sir ,06/12/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
29/09/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,29/09/2022, 10:00 Absennol
24/11/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,24/11/2022, 10:00 Absennol
26/01/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,26/01/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
07/09/2022, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,07/09/2022, 09:30 Yn bresennol
05/10/2022, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,05/10/2022, 09:30 Absennol
09/11/2022, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,09/11/2022, 09:30 Absennol
14/12/2022, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,14/12/2022, 09:30 Cafwyd Ymddiheuriad
11/01/2023, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,11/01/2023, 09:30 Absennol
30/09/2022, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,30/09/2022, 10:00 Absennol