Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Carol Holliday

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Carol Holliday
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Carol Holliday
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
14/11/2023, 10:00 Cyngor Sir ,14/11/2023, 10:00 Yn bresennol
30/01/2024, 10:00 Cyngor Sir ,30/01/2024, 10:00 Yn bresennol
27/02/2024, 10:00 Cyngor Sir ,27/02/2024, 10:00 Yn bresennol
07/12/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,07/12/2023, 10:00 Yn bresennol
11/01/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,11/01/2024, 10:00 Yn bresennol
01/02/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,01/02/2024, 10:00 Yn bresennol
14/03/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,14/03/2024, 10:00 Yn bresennol
30/11/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,30/11/2023, 10:00 Yn bresennol
25/01/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,25/01/2024, 10:00 Yn bresennol
07/03/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,07/03/2024, 10:00 Yn bresennol
18/04/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,18/04/2024, 10:00 Yn bresennol
15/11/2023, 10:00 Pwyllgor Llywio'r Gymraeg ,15/11/2023, 10:00 Yn bresennol
22/11/2023, 09:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,22/11/2023, 09:30 Yn bresennol
31/01/2024, 09:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,31/01/2024, 09:30 Yn bresennol
06/03/2024, 09:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,06/03/2024, 09:30 Yn bresennol