Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Raj Metri

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Raj Metri
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   88%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   12%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Raj Metri
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
30/01/2024, 10:00 Cyngor Sir ,30/01/2024, 10:00 Yn bresennol
27/02/2024, 10:00 Cyngor Sir ,27/02/2024, 10:00 Yn bresennol
14/05/2024, 10:00 Cyngor Sir ,14/05/2024, 10:00 A ddisgwylid
21/03/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Partneriaethau ,21/03/2024, 10:00 Yn bresennol
16/05/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Partneriaethau ,16/05/2024, 10:00 Yn bresennol
17/01/2024, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,17/01/2024, 09:30 Absennol
21/02/2024, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,21/02/2024, 09:30 Yn bresennol
20/03/2024, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,20/03/2024, 09:30 Yn bresennol
22/05/2024, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,22/05/2024, 09:30 Yn bresennol