Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:9
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   89%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   11%
Mynychwyd:7

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
18/01/2022 Cabinet ,18/01/2022 Mynychwyd
15/02/2022 Cabinet ,15/02/2022 Mynychwyd
15/03/2022 Cabinet ,15/03/2022 Mynychwyd
12/04/2022 Cabinet ,12/04/2022 Yn bresennol
Private meeting, 11/02/2022 Yn bresennol
11/02/2022 Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych ,11/02/2022 Yn bresennol
25/01/2022 Cyngor Sir ,25/01/2022 Yn bresennol
22/02/2022 Cyngor Sir ,22/02/2022 Yn bresennol
14/03/2022 Cyngor Sir ,14/03/2022 Yn bresennol
01/02/2022 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,01/02/2022 Yn bresennol
14/03/2022 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,14/03/2022 Cafwyd Ymddiheuriad
20/01/2022 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,20/01/2022 Mynychwyd
27/01/2022 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,27/01/2022 Mynychwyd
20/04/2022 Pwyllgor Cynllunio ,20/04/2022 Mynychwyd
26/01/2022 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,26/01/2022 Mynychwyd
16/03/2022 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,16/03/2022 Yn bresennol