Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   88%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   12%
Mynychwyd:15

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
25/05/2021 Cabinet ,25/05/2021 Mynychwyd
27/07/2021 Cabinet ,27/07/2021 Mynychwyd
21/09/2021 Cabinet ,21/09/2021 Mynychwyd
11/06/2021 Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych ,11/06/2021 Yn bresennol
18/05/2021 Cyngor Sir ,18/05/2021 Yn bresennol
06/07/2021 Cyngor Sir ,06/07/2021 Yn bresennol
22/07/2021 Cyngor Sir ,22/07/2021 Yn bresennol
07/09/2021 Cyngor Sir ,07/09/2021 Yn bresennol
12/10/2021 Cyngor Sir ,12/10/2021 Yn bresennol
24/06/2021 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,24/06/2021 Yn bresennol
20/10/2021 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,20/10/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
13/05/2021 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,13/05/2021 Mynychwyd
26/07/2021 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,26/07/2021 Mynychwyd
09/09/2021 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,09/09/2021 Mynychwyd
20/05/2021 Pwyllgor Craffu Partneriaethau ,20/05/2021 Mynychwyd
10/06/2021 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,10/06/2021 Mynychwyd
15/07/2021 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,15/07/2021 Mynychwyd
14/10/2021 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,14/10/2021 Mynychwyd
08/09/2021 Pwyllgor Cynllunio ,08/09/2021 Mynychwyd
28/07/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,28/07/2021 Mynychwyd
22/09/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,22/09/2021 Mynychwyd
17/09/2021 Pwyllgor Safonau ,17/09/2021 Mynychwyd
15/09/2021 Pwyllgor Trwyddedu ,15/09/2021 Mynychwyd