Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Joan Butterfield

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Joan Butterfield
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   77%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   23%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Joan Butterfield
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
07/09/2021 Cyngor Sir ,07/09/2021 Yn bresennol
12/10/2021 Cyngor Sir ,12/10/2021 Yn bresennol
07/12/2021 Cyngor Sir ,07/12/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
16/09/2021 Pwyllgor Craffu Partneriaethau ,16/09/2021 Yn bresennol
04/11/2021 Pwyllgor Craffu Partneriaethau ,04/11/2021 Yn bresennol
16/12/2021 Pwyllgor Craffu Partneriaethau ,16/12/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
08/09/2021 Pwyllgor Cynllunio ,08/09/2021 Yn bresennol
06/10/2021 Pwyllgor Cynllunio ,06/10/2021 Yn bresennol
10/11/2021 Pwyllgor Cynllunio ,10/11/2021 Yn bresennol
15/12/2021 Pwyllgor Cynllunio ,15/12/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
12/01/2022 Pwyllgor Cynllunio ,12/01/2022 Yn bresennol
05/11/2021 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,05/11/2021 Yn bresennol
15/09/2021 Pwyllgor Trwyddedu ,15/09/2021 Yn bresennol
08/12/2021 Pwyllgor Trwyddedu ,08/12/2021 A ddisgwylid