Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Joan Butterfield

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Joan Butterfield
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:7
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   86%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   14%
In attendance, virtual:1

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Joan Butterfield
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
21/10/2022, 10:00 Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych ,21/10/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
11/10/2022, 10:00 Cyngor Sir ,11/10/2022, 10:00 Yn bresennol
06/12/2022, 10:00 Cyngor Sir ,06/12/2022, 10:00 Yn bresennol
27/10/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Partneriaethau ,27/10/2022, 10:00 Yn bresennol
15/12/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Partneriaethau ,15/12/2022, 10:00 Yn bresennol
26/01/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,26/01/2023, 10:00 In attendance, virtual
12/10/2022, 09:30 Pwyllgor Trwyddedu ,12/10/2022, 09:30 Yn bresennol
07/12/2022, 09:30 Pwyllgor Trwyddedu ,07/12/2022, 09:30 Yn bresennol