Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Brian Jones

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Brian Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 17   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Brian Jones
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
29/06/2021, 10:00 Cabinet ,29/06/2021, 10:00 Yn bresennol
27/07/2021, 10:00 Cabinet ,27/07/2021, 10:00 Yn bresennol
21/09/2021, 10:00 Cabinet ,21/09/2021, 10:00 Yn bresennol
19/10/2021, 10:00 Cabinet ,19/10/2021, 10:00 Yn bresennol
23/11/2021, 10:00 Cabinet ,23/11/2021, 10:00 Yn bresennol
06/07/2021, 10:00 Cyngor Sir ,06/07/2021, 10:00 Yn bresennol
22/07/2021, 10:00 Cyngor Sir ,22/07/2021, 10:00 Yn bresennol
07/09/2021, 10:00 Cyngor Sir ,07/09/2021, 10:00 Yn bresennol
12/10/2021, 10:00 Cyngor Sir ,12/10/2021, 10:00 Yn bresennol
28/07/2021, 14:00 Gweithgor Newid Hinsawdd ac Argyfwng Ecolegol ,28/07/2021, 14:00 A ddisgwylid
16/11/2021, 14:00 Gweithgor Newid Hinsawdd ac Argyfwng Ecolegol ,16/11/2021, 14:00 A ddisgwylid
11/11/2021, 09:30 Is-Bwyllgor Trwyddedu ,11/11/2021, 09:30 Yn bresennol
16/06/2021, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,16/06/2021, 09:30 Yn bresennol
14/07/2021, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,14/07/2021, 09:30 Yn bresennol
08/09/2021, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,08/09/2021, 13:30 Yn bresennol
06/10/2021, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,06/10/2021, 09:30 Yn bresennol
10/11/2021, 09:30 Pwyllgor Cynllunio ,10/11/2021, 09:30 Yn bresennol
23/06/2021, 09:30 Pwyllgor Trwyddedu ,23/06/2021, 09:30 Yn bresennol
15/09/2021, 09:30 Pwyllgor Trwyddedu ,15/09/2021, 09:30 Yn bresennol