Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Brian Jones

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Brian Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:19
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 19   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Mynychwyd:3

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Brian Jones
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
16/02/2021 Cabinet ,16/02/2021 Yn bresennol
23/03/2021 Cabinet ,23/03/2021 Yn bresennol
27/04/2021 Cabinet ,27/04/2021 Yn bresennol
25/05/2021 Cabinet ,25/05/2021 Yn bresennol
29/06/2021 Cabinet ,29/06/2021 Yn bresennol
27/07/2021 Cabinet ,27/07/2021 Yn bresennol
23/02/2021 Cyngor Sir ,23/02/2021 Yn bresennol
15/03/2021 Cyngor Sir ,15/03/2021 Yn bresennol
13/04/2021 Cyngor Sir ,13/04/2021 Yn bresennol
18/05/2021 Cyngor Sir ,18/05/2021 Yn bresennol
06/07/2021 Cyngor Sir ,06/07/2021 Yn bresennol
22/07/2021 Cyngor Sir ,22/07/2021 Yn bresennol
09/02/2021 Gweithgor Newid Hinsawdd ac Argyfwng Ecolegol ,09/02/2021 A ddisgwylid
09/03/2021 Gweithgor Newid Hinsawdd ac Argyfwng Ecolegol ,09/03/2021 A ddisgwylid
28/07/2021 Gweithgor Newid Hinsawdd ac Argyfwng Ecolegol ,28/07/2021 A ddisgwylid
13/05/2021 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,13/05/2021 Mynychwyd
11/02/2021 Pwyllgor Craffu Partneriaethau ,11/02/2021 Mynychwyd
10/02/2021 Pwyllgor Cynllunio ,10/02/2021 Yn bresennol
10/03/2021 Pwyllgor Cynllunio ,10/03/2021 Yn bresennol
14/04/2021 Pwyllgor Cynllunio ,14/04/2021 Yn bresennol
12/05/2021 Pwyllgor Cynllunio ,12/05/2021 Yn bresennol
16/06/2021 Pwyllgor Cynllunio ,16/06/2021 Yn bresennol
14/07/2021 Pwyllgor Cynllunio ,14/07/2021 Yn bresennol
05/03/2021 Pwyllgor Safonau ,05/03/2021 Mynychwyd
23/06/2021 Pwyllgor Trwyddedu ,23/06/2021 Yn bresennol