Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:5
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 3   60%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   50% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   40%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
07/09/2021 Cyngor Sir ,07/09/2021 Yn bresennol
12/10/2021 Cyngor Sir ,12/10/2021 Absennol
07/12/2021 Cyngor Sir ,07/12/2021 Yn bresennol
16/09/2021 Pwyllgor Craffu Partneriaethau ,16/09/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
04/11/2021 Pwyllgor Craffu Partneriaethau ,04/11/2021 A ddisgwylid
16/12/2021 Pwyllgor Craffu Partneriaethau ,16/12/2021 Yn bresennol