Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Rachel Flynn

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Rachel Flynn
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:9
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   67%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   33%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Rachel Flynn
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
Private meeting, 11/02/2022 A ddisgwylid
11/02/2022 Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych ,11/02/2022 Yn bresennol
07/12/2021 Cyngor Sir ,07/12/2021 Yn bresennol
25/01/2022 Cyngor Sir ,25/01/2022 Yn bresennol
22/02/2022 Cyngor Sir ,22/02/2022 Cafwyd Ymddiheuriad
14/03/2022 Cyngor Sir ,14/03/2022 Yn bresennol
01/02/2022 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,01/02/2022 Cafwyd Ymddiheuriad
14/03/2022 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,14/03/2022 Yn bresennol
16/12/2021 Pwyllgor Craffu Partneriaethau ,16/12/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
10/02/2022 Pwyllgor Craffu Partneriaethau ,10/02/2022 Yn bresennol
28/01/2022 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,28/01/2022 A ddisgwylid