Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Glenn Swingler

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Glenn Swingler
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:5
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 5   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Mynychwyd:3

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Glenn Swingler
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
23/11/2021 Cabinet ,23/11/2021 Mynychwyd
07/09/2021 Cyngor Sir ,07/09/2021 Yn bresennol
12/10/2021 Cyngor Sir ,12/10/2021 Yn bresennol
07/12/2021 Cyngor Sir ,07/12/2021 Yn bresennol
09/09/2021 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,09/09/2021 Yn bresennol
21/10/2021 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,21/10/2021 Yn bresennol
09/12/2021 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,09/12/2021 Mynychwyd
14/10/2021 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,14/10/2021 A ddisgwylid
08/09/2021 Pwyllgor Cynllunio ,08/09/2021 Mynychwyd