Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Glenn Swingler

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Glenn Swingler
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:7
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 5   71%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   29%
Mynychwyd:2

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Glenn Swingler
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
23/11/2021, 10:00 Cabinet ,23/11/2021, 10:00 Mynychwyd
06/07/2021, 10:00 Cyngor Sir ,06/07/2021, 10:00 Yn bresennol
22/07/2021, 10:00 Cyngor Sir ,22/07/2021, 10:00 Absennol
07/09/2021, 10:00 Cyngor Sir ,07/09/2021, 10:00 Yn bresennol
12/10/2021, 10:00 Cyngor Sir ,12/10/2021, 10:00 Yn bresennol
01/07/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,01/07/2021, 10:00 Absennol
26/07/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,26/07/2021, 10:00 A ddisgwylid
09/09/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,09/09/2021, 10:00 Yn bresennol
21/10/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,21/10/2021, 10:00 Yn bresennol
14/10/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,14/10/2021, 10:00 A ddisgwylid
08/09/2021, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,08/09/2021, 13:30 Mynychwyd