Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Glenn Swingler

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Glenn Swingler
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:7
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 5   71%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   29%
Mynychwyd:3

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Glenn Swingler
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
16/02/2021 Cabinet ,16/02/2021 Mynychwyd
23/02/2021 Cyngor Sir ,23/02/2021 Yn bresennol
15/03/2021 Cyngor Sir ,15/03/2021 Yn bresennol
13/04/2021 Cyngor Sir ,13/04/2021 Yn bresennol
18/05/2021 Cyngor Sir ,18/05/2021 Yn bresennol
06/07/2021 Cyngor Sir ,06/07/2021 Yn bresennol
22/07/2021 Cyngor Sir ,22/07/2021 Absennol
11/03/2021 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,11/03/2021 A ddisgwylid
13/05/2021 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,13/05/2021 Mynychwyd
01/07/2021 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,01/07/2021 Absennol
26/07/2021 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,26/07/2021 A ddisgwylid
10/03/2021 Pwyllgor Cynllunio ,10/03/2021 Mynychwyd