Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Rhys Thomas

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Rhys Thomas
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:10
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   90%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   10%
Mynychwyd:4

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Rhys Thomas
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
30/04/2019 Cabinet ,30/04/2019 Mynychwyd
25/06/2019 Cabinet ,25/06/2019 Mynychwyd
30/07/2019 Cabinet ,30/07/2019 Mynychwyd
14/05/2019 Cyngor Sir ,14/05/2019 Yn bresennol
30/05/2019 Cyngor Sir ,30/05/2019 Yn bresennol
02/07/2019 Cyngor Sir ,02/07/2019 Yn bresennol
10/09/2019 Cyngor Sir ,10/09/2019 Yn bresennol
01/04/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu ,01/04/2019 Yn bresennol
24/04/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu ,24/04/2019 Yn bresennol
04/07/2019 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,04/07/2019 Mynychwyd
04/04/2019 Pwyllgor Craffu Partneriaethau ,04/04/2019 Yn bresennol
11/07/2019 Pwyllgor Craffu Partneriaethau ,11/07/2019 Yn bresennol
16/09/2019 Pwyllgor Craffu Partneriaethau ,16/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
12/06/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,12/06/2019 Yn bresennol

 

 
Yn ôl i'r brig