Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd David Gwyn Williams

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd David Gwyn Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   64%
Cafwyd Ymddiheuriad:4   80% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   36%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd David Gwyn Williams
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
11/06/2021 Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych ,11/06/2021 Yn bresennol
23/02/2021 Cyngor Sir ,23/02/2021 Yn bresennol
15/03/2021 Cyngor Sir ,15/03/2021 Yn bresennol
13/04/2021 Cyngor Sir ,13/04/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
18/05/2021 Cyngor Sir ,18/05/2021 Yn bresennol
06/07/2021 Cyngor Sir ,06/07/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
22/07/2021 Cyngor Sir ,22/07/2021 Yn bresennol
11/02/2021 Pwyllgor Craffu Partneriaethau ,11/02/2021 Yn bresennol
15/04/2021 Pwyllgor Craffu Partneriaethau ,15/04/2021 Absennol
20/05/2021 Pwyllgor Craffu Partneriaethau ,20/05/2021 Yn bresennol
08/07/2021 Pwyllgor Craffu Partneriaethau ,08/07/2021 Yn bresennol
18/03/2021 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,18/03/2021 Yn bresennol
10/06/2021 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,10/06/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
15/07/2021 Pwyllgor Craffu Perfformiad ,15/07/2021 Cafwyd Ymddiheuriad