Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Gwyneth Kensler

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Gwyneth Kensler
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Gwyneth Kensler
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
29/01/2019 Cyngor Sir ,29/01/2019 Yn bresennol
19/02/2019 Cyngor Sir ,19/02/2019 Yn bresennol
28/03/2019 Cyngor Sir ,28/03/2019 Yn bresennol
14/05/2019 Cyngor Sir ,14/05/2019 Yn bresennol
30/05/2019 Cyngor Sir ,30/05/2019 Yn bresennol
02/07/2019 Cyngor Sir ,02/07/2019 Yn bresennol
13/02/2019 Pwyllgor Cynllunio ,13/02/2019 Yn bresennol
13/03/2019 Pwyllgor Cynllunio ,13/03/2019 Yn bresennol
17/04/2019 Pwyllgor Cynllunio ,17/04/2019 Yn bresennol
22/05/2019 Pwyllgor Cynllunio ,22/05/2019 Yn bresennol
17/07/2019 Pwyllgor Cynllunio ,17/07/2019 Yn bresennol
29/03/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,29/03/2019 Yn bresennol