Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Gwyneth Kensler

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Gwyneth Kensler
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:7
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Mynychwyd:2

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Gwyneth Kensler
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
15/02/2022 Cabinet ,15/02/2022 Mynychwyd
12/04/2022 Cabinet ,12/04/2022 Yn bresennol
25/01/2022 Cyngor Sir ,25/01/2022 Yn bresennol
22/02/2022 Cyngor Sir ,22/02/2022 Yn bresennol
14/03/2022 Cyngor Sir ,14/03/2022 Yn bresennol
01/02/2022 Gweithgor Newid Hinsawdd ac Argyfwng Ecolegol ,01/02/2022 A ddisgwylid
09/02/2022 Pwyllgor Cynllunio ,09/02/2022 Yn bresennol
09/03/2022 Pwyllgor Cynllunio ,09/03/2022 Yn bresennol
20/04/2022 Pwyllgor Cynllunio ,20/04/2022 Yn bresennol
28/01/2022 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,28/01/2022 A ddisgwylid
16/03/2022 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,16/03/2022 Mynychwyd