Yn bresennol

Yn bresennol

Cofnod o bresenoldeb mewn cyfarfodydd Y Cynghorydd Peter Evans

Ystadegau Presenoldeb ar gyfer Y Cynghorydd Peter Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:7
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 3   43%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   50% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   57%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb o gyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Peter Evans
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
25/01/2022 Cyngor Sir ,25/01/2022 Absennol
22/02/2022 Cyngor Sir ,22/02/2022 Cafwyd Ymddiheuriad
14/03/2022 Cyngor Sir ,14/03/2022 Absennol
12/01/2022 Pwyllgor Cynllunio ,12/01/2022 Yn bresennol
09/02/2022 Pwyllgor Cynllunio ,09/02/2022 Yn bresennol
09/03/2022 Pwyllgor Cynllunio ,09/03/2022 Cafwyd Ymddiheuriad
20/04/2022 Pwyllgor Cynllunio ,20/04/2022 Yn bresennol